LatestVersion: 0.50a | Community: 0.60d
 Deutsch English Franחais Hebrew Chinese Traditional Spanish Italian Polish Lithuanian Estonian Danish Swedish Dutch (Netherlands) Portuguese (Brazil) Czech Portuguese - Portuga Russian Catalan Turkish Finnish Romanian Greek Serbian Chinese Simplified 
Get eMule at SourceForge.net. Fast, secure and Free Open Source software downloads

הגדרות HelpNAV
> ?האם אני יכול להדליק את האימיול, להוסיף הורדה חדשה ולסיים אותה 5 דקות אחר כך
> גורמים המשפיעים על ההורדה
> ?אילו הגדרות הן הכי טובות
> ?איך אני יכול להגביר את מהירות ההורדה
> ?לאיזה קצב הורדה אני אמור לצפות
> ?באיזה גודל רשימת ההמתנה אמורה להיות

איך אני יכול להדליק את האימיול, להוסיף הורדה חדשה ולסיים אותה 5 דקות אחר כך
שכח מזה! אין מצב! נכון שמהירות התעבורה הכללית של האפלואד צריכה להיות שווה לדאונלואד, אבל רוב הזמן האימיול מוריד קבצים גדולים שגם עם מאה אחוז יכולת לוקחים זמן. האיטיות נובעת בעיקר מספקי האינטרנט שמספקים מהירויות העלאה נמוכות מאוד שמאיטות את קצב ההורדה של המשתמשים. אימיול מבוסס על רשת של שיתוף קבצים ולא החלפתם
גורמים המשפיעים על ההורדה
להלן הגורמים
 • הגדרות האימיול
 • מזהה גבוה
 • זמן הפעולה של אימיול
 • מספר המקורות עבור ההורדה
 • זמינות המקורות
 • פופולריות של הקובץ
הגדרות לא נכונות של אימיול, מזהה נמוך וזמן פעולה קצר משפיעים לרעה על קצב ההורדה, קבצים פופולריים חדשים, קבצים פגומים וקבצים עם מעט מקורות משפיעים גם לרעה

?אילו הגדרות הן הכי טובות
ההדגרות הכי טובות תלויות בעיקר במהירות האינטרנט של המשתמש ומערכת ההפעלה שלו. עדיף להעזר תמיד באשף ההתחברות לקביעת ההגדרות הכי טובות

הגדרות טובות למהירות מגה וחצי יהיו

חלונות 2000 / אקס פי
הורדה 187
העלאה 20
להסיר את הוי ממגבלת הורדה
הגבלת העלאה 20
מגבלת חומרה 500
מקסימום חיבורים 800
חיבורים חדשים 5 ב30 שניות
רצוי להוריד בין 5 ל25 הורדות בו זמנית

חלונות 98 / מי
הורדה 187
העלאה 20
להסיר את הוי ממגבלת הורדה
מגבלת העלאה 20
מגבלת חומרה 300
מגבלת חיבורים 500
חיבורים חדשים 5 ב20 שניות
רצוי להוריד יותר מ12 קבצים בו זמנית

למהירויות אינטרנט אחרות בצעו חישוב קצר או שאלו בערוץ התמיכה באימיול

?כיצד אני יכול להגביר את מהירות ההורדה
מעבר לגדרת הגדרות נכונות, רק הקבצים יקבעו את המהירות. לקבלת מהירות ממוצעת טובה שים לב לדברים הבאים
 • רצוי להשאיר את האימיול דולק כל הזמן
 • אל תוריד רק קובץ אחד
 • הורד קבצים עם מעל 150 מקורות
 • אל תנסה להוריד את הקבצים הכי חדשים המתן כמה ימים
 • שתף כמה שיותר קבצים לקבלת קרדיט גבוה
 • די להסתכל בחלון ההורדות! אימיול לא אוהב את זה
?לאיזה קצב הורדה אני אמור לצפות זה עדיין תלוי רק במשתמש. כעיקרון עם ההגדרות הנכונות ואם מורידים מהמשתמש קבצים פופולריים הוא יגיע לקצב הורדה של 20 עד 30 קילו לשניה, ישנם מצבים שזה יהיה איטי יותר ומצבים שזה יהיה פי 2 עד 5 מהממוצע

?באיזה גודל רשימת ההמתנה אמורה להיות
רשימת המתנה ארוכה מגדילה את האפקטיביות של מנגנון צבירת הקרדיט. מיקום נמוך ברשימת ההמתנה אינו אומר שהקובץ לא ירד בחיים, עקב גורמים שונים הרשימה מתקצרת במהרה יחסית, אז סבלנות בבקשה


Last Update: 22.04.2006 3:37
שאלות ותשובות
 
  התקנה וע
התקנה
שרתים
הגדרות
קרדיט
הורדות
שימוש
שונות
מידע כללי
העדפות
תוספות


Privacy Policy